e-learning

 

 

  • Titta på våra filmer och testa dina kunskaper.

 

  • Testa dina övergripande kunskaper om skyddsvärda träd genast med hjälp av frågeformulären nedan.

 

Summary quiz SE

Detta är ett sammanfattande frågeformulär som bygger på de kortare formulären efter varje film.