Training videos

 

Dessa utbildningsfilmer togs fram som ett ytterligare en del av VETrees utbildningsmaterial. Dessa kan man titta på på egen hand eller tillsammans i ett klassrum. Till varje film finns också ett kort frågeformulär för att testa din kunskap. Filmerna kan laddas ner för bruk offline.