VETree

 

Välkommen till VETree projektets hemsida.

VETree är en akronym för 'Vocational Education and Training on Veteran Trees' (på svenska yrkesmässig utbildning avseende skyddsvärda träd) och är ett Europeiskt projekt initierat av 5 partnerorganisationer. Projektet startades i november 2012 och kommer att avslutas i oktober 2014.

Projektets målsättning är att skapa ett utbildningsprogram av hög kvalitet som rör skötsel av skyddsvärda träd och som omspänner hela Europa. Utbildningsprogrammet kommer att innehålla såväl grundläggande som mer avancerat kursmaterial, webbaserade utbildningsverktyg och mentorsystem för utbildare, videomaterial etc.
 
Vill du veta mer om projektet vänligen kontakta Inverde, projektkoordinator, eller någon av partnerorganisationerna.

 

home