Utbildningsmaterial 'Utbildning för utbildare'

 

Inom VETree projektet organiserades flera 3-dagarskurser i olika länder för att utbilda kursledare som kan genomföra 1-dagarskursen på grundläggande nivå, antingen inom eller utom sin egen organisation. VETree projektets partnerorganisationer kommer att fortsätta organisera dessa kurser för utbildare.

 

Train the trainers workshop Sweden 

 

Utbildningsmaterialet är inte fritt tillgängligt men vi kan erbjuda ett "tjuvkik" på presentationen, vilken är baserad på material från kursen på grundläggande nivå. Denna presentation kompletteras med övningar, fältbesök, grupparbeten etc. Är du intresserad av att organisera en kurs för utbildare eller kanske vara med på en sådan kurs, kontakta någon av partnerorganisationerna.

 

Train_the_trainer_handout_SE (pdf, 5.04M)